4.løp Jessheim Vinterkarusellen 18.desember. Utsatt  4.løp Jessheim Vinterkarusellen 18.desember. Utsatt
Dato: 15.12.2021

Vedr 4.løp Vinterkarusellen Jessheim 18.desember. Utsettelse.

Igjen er det anbefalinger på begrensninger knyttet til fritids- og idrettsaktiviteterpga økende smittepress.

Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte fritidsaktiviteter (som kamper, turneringer, samlinger), både ute og innendørs, på tvers av ulike grupper for både barn og voksne.

Selv om smitterisikoen er mindre utendørs, handler det nå om å få ned antall nærkontakter og særlig der det er deltakere fra kommuner med stort smittepress

 

Siden tilrådningen er såpass klar så utsetter vi løpet til senere.

Vi kommer tilbake med ny dato så snart det blir lettelser i Korona restriksjonene

Mvh

Arrangement komiteen

Google Translate
select