5.løp Bjørkelangen 8. januar er utsatt  5.løp Bjørkelangen 8. januar er utsatt
Dato: 04.01.2022
Det er ikke kommet noen lettelser i anbefalinger på begrensninger knyttet til fritids- og idrettsaktiviteter
 
 

Det anbefales fortsatt  å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte fritidsaktiviteter (som kamper, turneringer, samlinger), både ute og innendørs, på tvers av ulike grupper for både barn og voksne.

Selv om smitterisikoen er mindre utendørs, handler det fortsatt om å få ned antall nærkontakter og særlig der det er deltakere fra kommuner med stort smittepress

Siden tilrådningen er såpass klar så utsetter vi løpet til senere.

Vi kommer tilbake med ny dato så snart det blir lettelser i Korona restriksjonene

Mvh

Arrangement komiteen 
 
Google Translate
select