22.01.2014
author Daniel Salvesen

Lørenskog FIL Årsmøte 2014 26.02.14 kl. 20.00

Årsmøte i Lørenskog FIL
onsdag 26. febr. 2014 kl. 2000 
Møteromsted kantina i Lørenskoghallen 


SAKSLISTE

1.Åpning m/godkjenning av innkalling
2.Valg av dirigent og referent
3.Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
4.Referat fra forrige årsmøte 
5.Årsmelding 2013 fra styret og utvalgene
6.Regnskap 2013
7.Budsjett 2014
8.Innkomne forslag
9.Valg av hovedstyre og utvalg
10.Valg av representanter til kretstinget
11.Valg av representanter til forbundsting
12.Valg av revisor
13.Valg av valgkomite 


For styret i LFIL


Svei Erik Hauger 
       lederDette innholdet er skrevet ut fra www.lorenskogfil.no