Årsmøte 2019 i LFIL blir avholt onsdag 27.febr. 2019 kl.1800.  Årsmøte 2019 i LFIL blir avholt onsdag 27.febr. 2019 kl.1800.
Dato: 23.12.2018

Årsmøte 2019 i LFIL blir avholt onsdag 27.febr. 2019 kl.1800.

Sted: Vasshjulet Lørenskog Hus.

 

Saker til årsmøtet må være sendt styret senest 13.febr. 

 For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingent for 2019 være betalt senest en måned før årsmøtet. Dette er i hht idrettsforbundets regelverk. For at alle skal ha mulighet til å rekke det så vil medlemsfaktura bli sendt ut i løpet av desember med forfall første halvdel av januar.

 

Dersom det er noen som ønsker endringer i medlemsavtalen så må det meldes inn snarest og før 31.desember.

 

Styret ønsker alle lagets medlemmer og støttespillere en riktig god jul og et godt nytt år.🎄☀️🌙.

Google Translate
select