Årsmøte 2020 i LFIL blir avholt tirsdag 25.febr. kl.1800.  Årsmøte 2020 i LFIL blir avholt tirsdag 25.febr. kl.1800.
Dato: 07.02.2020
Årsmøte 2020 i LFIL blir avholt tirsdag 25.febr. kl.1800.

Sted: Sørlihavna aktivitetspark,  Nordliveien 201,
 
 


Saker til årsmøtet må være sendt styret senest 15.Februar 
 

ÅRSMØTE

Saksliste

1.      Godkjenning av de stemmeberettigete

2.      Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden

3.      Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

4.      Referat fra forrige årsmøte

5.      Årsmelding 2019 fra styret og utvalgene

6.      Regnskap 2019

7.      Budsjett 2020

8.      Fastsette medlemskontingent for 2021

9.      Innkomne forslag

10.  Valg:

a) Leder

b) Styremedlemmer og varamedlem

c) Utvalgsledere

d) To revisorer

e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 

 

 

 

Saker til årsmøtet må være meldt skriftlig til styret innen 20.februar 2020.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte. Det vil bli enkel servering.

 

For styret i LFIL

  
 
Google Translate
select