Aktivitetslederkurs barneidrett  Aktivitetslederkurs barneidrett
Dato: 26.12.2016
 Tid 

Onsdag 18. januar 2017  kl 18:00-22:00  
Fredag 20. januar 2017   kl 18:00-22:00  
Søndag 22. januar2017   kl 10:00-16:00   

Sted
Lørenskog

Innhold
Modul 1 - Barneidrettens verdigrunnlag
Modul 2 - Barns læring og utvikling
Modul 3 - Hva kjennetegner en god barneidrettstrener?
Modul 4 - Praktisk gjennomføring av økt

Omfang og gjennomføring
16 timer (14 timer er med kurslærer - 3 timer er teori og 9 timer er praksis - de 2 siste timene går som e-læring)

Målgruppe
Alle som ønsker å trene barn i alderen 5-12 år. Kursdeltaker skal ha fylt 15 år når han/hun tar kurset.

Pris
Lørenskog Friidrettslag dekker kursavgiften for sine deltakere.

Fra andre klubber:
Kr 750,- per deltaker + boken "Barneidrettstreneren" kr 250,-.

Instruktør
Per Henrik Nygård

 
Google Translate
select