Alle våre treninger og aktivitet er innstilt fram til etter påske.  Alle våre treninger og aktivitet er innstilt fram til etter påske.
Dato: 14.03.2020

Våre medlemmer har alltid vært flinke til å stille på dugnader. Nå er vi innkalt til helsedugnad for samfunnet og alle må stille opp.

Derfor innstiller vi all vår aktivitet.


I første omgang til etter påske. Det er viktig at vi alle gjør vårt for å ikke spre smitten ytterligere.

 

Dette medfører at Fjellhamarstafetten som skulle blitt arrangert 22.april er avlyst.

Klubbhuset er stengt.

Når det gjelder Tinestafetten 12.mai vil det komme informasjon i neste uke.

 

For informasjon følg:

https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/informasjon-om-koronavirus.94660.aspx

https://www.fhi.no/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet---all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/

https://www.friidrett.no/nyheter/samleside-med-informasjon-knyttet-til-korona-viruset/
Google Translate
select