Fjellhamarstafetten 2021 er avlyst  Fjellhamarstafetten 2021 er avlyst


Dette har vært rådene det siste halve året:

Fokus på at folk skal holde seg mest mulig hjemme, være sammen med så få mennesker som mulig og unngå situasjoner der smitten kan spres. 
Dette medfører at: «Det
 frarådes at man ikke reiser mellom kommuner til trening, kamper, konkurranser, samlinger eller lignende. Selv om smitterisikoen er mindre utendørs, handler det nå om å få ned antall nærkontakter og særlig der det er deltakere fra kommuner med stort smittepress.»
Det oppfordres til at arrangementer som samler deltagere fra flere kommuner utsettes, og hvis det arrangeres så er det forbeholdt deltagere fra egen kommune.

 Som en konsekvens av dette velger vi å avlyse årets  arrangement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Translate
select