Innkalling til årsmøte i Lørenskog Friidrettslag 2021  Innkalling til årsmøte i Lørenskog Friidrettslag 2021

Til medlemmene i Lørenskog Friidrettslag

Innkalling til årsmøte i Lørenskog Friidrettslag
Tid: Torsdag 10.juni 2021 kl 1900

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog Friidrettslag

Årsmøtet avholdes den 10.juni kl 1900 som et digitalt årsmøte.

For å delta på årsmøte må man melde seg på ved å sende en e-post til lorenskog.friidrett@gmail.com senest 8.juni. Lenke til møte vil bli sendt påmeldte deltagere pr e-post 9.juni

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6.juni pr e-post til lorenskog.friidrett@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 7.juni på www.lorenskogfil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Google Translate
select