Innkalling til årsmøte i Lørenskog Friidrettslag 2022  Innkalling til årsmøte i Lørenskog Friidrettslag 2022
Dato: 07.03.2022

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Friidrettslag mandag 28.mars kl 1930 i Kafeteriaen i Lørenskoghallen.

  
Det vil bli enkel bevertning.
 
 
 
 
 

Saksliste

1.      Godkjenning av de stemmeberettigete

2.      Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden

3.      Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

4.      Referat fra forrige årsmøte

5.      Årsmelding 2021 fra styret og utvalgene

6.      Regnskap 2021

7.      Budsjett 2022

8.      Fastsette medlemskontingent for 2023

9.      Innkomne forslag

10.  Valg:

a) Leder /

b) Nestleder 

C) Styremedlemmer og varamedlem

d) Utvalgsledere

e) Kontrollutvalg med 2 medlemmer

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

  

Google Translate
select