Instruktører til Idrettslekene 2016  Instruktører til Idrettslekene 2016
Dato: 11.06.2016
 
Lørenskog Friidrettslag skal som tidligere år arrangere idrettsleker for barn mellom 6-12 år i sommer. Friidrettslaget søker dermed etter instruktører til årets idrettsleker 4.-8. juli på Friplassen.
 
Lørenskog Friidrettslag har lange tradisjoner med å arrangere idrettsleker for barn. Laget har i mange år arrangert idrettsleker med hjelp fra både unge og eldre instruktører. Idrettslekene tilbyr barna mye lek og moro, samt relevant friidrettstrening. Lørenskog Friidrettslag ønsker deg med på laget for å skape en fantastisk idrettsuke!
 
Hva går jobben som instruktør ut på? Ved å være instruktør på Idrettslekene har du klare ansvarsområder. Overordnede arbeidsoppgaver vil være: å planlegge, og lede aktiviteter, lage til lunsj til barna, sørge for at alle deltakerne blir inkludert, og ivaretatt, samt å aktivt være med på aktivitetene som arrangeres. Du vil få muligheten til å lede de aktivitetene du selv har mest kompetanse og erfaring innen. Deltakerne vil være i alderen 6-12 år, og det er dermed viktig at du er flink med barn.
 
Hva forventes det av instruktørene? Vi forventer at instruktørene er motiverende og engasjerende aktivitetsledere, som trives i arbeid med barn. Vi søker etter positive og fleksible ungdommer, som er klare for å ta i et tak. Det er avgjørende at man er god til å samarbeide med andre. Vi oppfordrer aktive friidrettsutøvere med egne erfaringer til å søke. Det er en klar fordel om man har bakgrunn fra lignende arbeid tidligere og/eller relevant kompetanse.
Om man får jobb, forplikter man seg til å møte tirsdag 28. juni kl. 18.00 på klubbhuset for et intruktørmøte. Her vil vi sammen planlegge konkrete planer for uka, og de treningsaktivitetene vi skal tilby.
 
Hva vi kan tilby? Vi kan tilby fem lærerike dager med givende arbeid med barn. Vi tilbyr konkurransedyktige honorarer, som er samsvarende med hva andre idrettslag tilbyr sine instruktører. Instruktørene jobber én dag kl. 07:45-16:15, og de resterende dagene kl. 09:00-15:00. Instruktørene vil få mat og drikke hver dag. Det skal være én leder pr. syvende barn, dette betyr at vi kun har behov for et begrenset antall instruktører. Vi kan også tilby attest ved godt gjennomført arbeid. Høres dette ut som noe for deg ønsker vi å høre fra deg. Søknad sendes per mail, som WORD-fil vedlagt. Søknaden må inneholde fullt navn, fødselsdato, kontaktinformasjon, og beskrivelse av hvorfor søkeren er egnet for jobben. Søknadsfrist er 19.6.16.
 
Søknad bes sendes til Tom Kristian Blix-Nilsen Hansen: @ tomkristian.bn.hansen@hotmail.com.
 
Ved eventuelle spørsmål om Idrettslekene eller jobben som instruktør, bes det tas kontakt med Tom Kristian, enten på mailen ovenfor, eller på tlf: 4149 6764.
Vi gleder oss til å høre fra deg!
 
Med vennlig hilsen
Tom Kristian Hansen
Styremedlem i LFIL og arrangementsansvarlig for Idrettslekene 2016 
 
Google Translate
select