Julestevne i Ekerberghallen  Julestevne i Ekerberghallen
Dato: 06.12.2013

TIDSSKJEMA JULESTEMNE  

  Ekeberg Idrettshall   laurdag 7. desember  2013      Arr.: IL i BUL

LØP KL.              Tid avgjerande i alle løp                        Plassar til etterpåm.

10.00                  60m                    jenter        10 år          (03)           3 plassar  

10.20                  60m                    jenter        11 år          (02)           5 plassar

10.40                  60m                    gutar         10 år (03)          2 plassar

11.05                  60m                    gutar         11 år          (02)                    2 plassar 

11.20                  60m                    jenter        13 år          (00)          4 plassar

11.40                  60m                    gutar         14 år          (99)         1 plass 

11.55                  60m                    gutar         12 år          (01)          0 plassar

12.10                  60m                    jenter        12 år          (01)          4 plassar  

12.30                  60m                    gutar         13 år          (00)          2 plassar

12.45                  60m                    jenter        15 år (98)          5 plassar

12.55                  60m                   jenter        14 år (99)          1 plass  

13.10                  60m                    MS                                         1 plass      

13.20                  60m                    gutar         16 år (97)          1 plass         

13.30                  60m                    jenter        16 år (97)          1 plass

13.35                  60m                     jenter        17 år (96)          5 plassar

                            60m                    KS                                         4 plassar  

13.40                  60m                    gutar         17 år (96)          5 plassar

13.45                  60m                    gutar         15 år (98)           0 plassar

14.05                  4x200m             mix Stafett  (11-15 år)        

14.35                  400m                  MS                                       0 plassar

14.45                  400m                  KS                                        3 plassar

14.50                  600m                  gutar         10 år (03)         

15.00                  600m                  jenter        10 år (03)          

15.10                  200m                  jenter        17 år (96)         3 plassar

                            200m                  jenter        16 år (97)           3 plassar

15.25                  200m                  gutar         17 år          (96)           0 plassar

15.30                  200m                  gutar         16 år (97)         2 plassar    

15.40                  200m                  jenter        15 år (98)           0 plassar

15.45                  200m                  gutar         15 år (98)           3 plassar

15.55                  200m                  gutar         14 år (99)          2 plassar

16.10                  200m                  jenter        14 år (99)          1 plass

 

TIDSSKJEMA JULESTEMNE

  Ekeberg Idrettshall   laurdag 7. desember  2013      Arr.: IL i BUL

 

16.25                  600m                  jenter        11 år          (02)          

16.35                  600m                  gutar         11 år (02)         

16.40                  600m                  jenter        12 år          (01)          

16.50                  600m                  jenter        13 år          (00)          

16.55                  600m                  gutar         13 år (00)         

17.10                  600m                  jenter        14 år          (99)                       

                            600m                  jenter        15 år          (98)             

                           600m                  jenter        17 år          (96)

17.15                  600m                  gutar         14 år          (99)         

17.20                  600m                  gutar         15 år (98)          

17.25                  600m                  gutar         16 år (97)           

                            600m                  gutar        17 år (96)

17.30                  600m                  gutar         12 år (01)         

                             

        

AVKRYSSING PÅ STARTLISTER 1 TIME FØR START.

 

 

 

 

Det er lik premiering for alle 10-åringane

 

Deltakarpremie til gutar og jenter 11 og 12år
ved innlevering av startnr. etter siste øvingsstart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDSSKJEMA JULESTEMNE  

  Ekeberg Idrettshall   laurdag 7. desember  2013      Arr.: IL i BUL

 

Lengde

10.00         Lengde     sone 50cm  gutar         11 år (02)          3 hopp

10.40         Lengde     sone 50cm  jenter        12 år          (01)           3 hopp

11.20         Lengde     sone 50cm  jenter        11 år (02)           3 hopp

12.00         Lengde     sone 50cm  jenter        10 år          (03)           3 hopp

12.45         Lengde     sone 50cm  gutar         10 år          (03)           3 hopp

 

13.45         Lengde                        KS+    jenter 16(97)            finale    

MS+    gutar16(97)                   "    

14.30         Lengde                        gutar         14 år (99)           finale  

15.10         Lengde                        jenter        14 år          (99)         finale  

16.00         Lengde     sone 50cm  gutar         12 år          (00)          3 hopp

 

 

 

Høgde

10.00         Høgde                          gutar         13 år          (00)           

10.45         Høgde                          gutar         15 år          (98)          

                                                        gutar         17 år (96)          

                                                        jenter        17 år (96)          

11.40         Høgde                          jenter        13 år (00)          

13.00         Høgde                          jenter        15 år (98)          

                                                       

 

HOPP OG KAST HAR OPPROP VED ØVINGSSTART

 

 

 

 

 

TIDSSKJEMA JULESTEMNE

  Ekeberg Idrettshall   laurdag  7. desember 2013      Arr.: IL i BUL

 

 

Kule:

10.00         Kule 2 kg                     gutar         10 år          (03)           3 kast  

10.40         Kule 2 kg                    jenter        10 år          (03)           3 kast  

11.20         Kule 3 kg                    gutar         12 år          (01)           3 kast  

                   Kule 3 kg                     gutar         13 år (00)           3 kast   

12.00         Kule 4 kg                     gutar         14 år          (99)           finale    

                   Kule 4 kg                    gutar         15 år          (98)           finale    

                   Kule 5 kg                    gutar         16 år (97)           finale    

                   Kule 5 kg                    gutar         17 år (96)           finale    

12.30         Kule 2 kg                    gutar         11 år          (02)           3 kast   

13.10         Kule 2 kg                     jenter        12 år          (01)           3 kast   

 

13.55         Kule 3 kg                     jenter        15 år          (98)         finale    

                   Kule 3 kg                     jenter        16 år          (97)         finale    

                   Kule 4 kg                    jenter        17 år          (96)           finale    

                   Kule 3kg                     jenter        14 år          (99)           finale     14.35    Kule 2 kg                     jenter        11 år          (02)           3 kast   

15.15         Kule 2 kg                    jenter        13 år          (00)           3 kast   

          

 

 

 

                   HOPP OG KAST HAR OPPROP VED ØVINGSSTART

 

Google Translate
select