Lørenskog kommune har vedtatt sosial nedstenging i kommunen  Lørenskog kommune har vedtatt sosial nedstenging i kommunen
Dato: 14.11.2020
 

Stans i breddeidretten for voksne.
 
 
6. Breddeidrett for voksne
 
På bakgrunn av det høye smittepresset i Osloregionen, har nasjonale myndigheter anbefalt å vurdere stans i breddeidrett for voksne.

Kommuneoverlegen i Lørenskog har anbefalt det samme. Kommunedirektøren er enig i at stans i breddeidrett for voksne for all idrett vil redusere sosial kontakt og bidra til å forebygge smitte, og vedtar derfor et forbud mot fritidsaktiviteter (inkludert idrett) for voksne over 20 år i idrettshaller og andre steder innendørs, se over.
 
Dette vil også gjelde korøvelser og andre innendørs fritidsaktiviteter.
 
Idrettslagene oppfordres dessuten til å stanse all breddeidrett for voksne utendørs.
 
Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes på det sterkeste også voksne. Toppidrett som staten har åpnet for omfattes ikke, men forbudet mot innendørsarrangementer medfører at for eksempel en toppidrettskamp som går innendørs må gå uten publikum. For toppidrettsarrangementer utendørs med publikum er det ingen nye begrensninger for. Toppidretten skal fortsatt kunne utøve sin aktivitet innenfor gjeldende smittevernregler.
 
7. Breddeidrett for barn og unge under 20 år
 
Kommunedirektøren ønsker ikke at breddeidretten for barn og unge under 20 år stanses. Dette er en gruppe av befolkningen, som vil være ekstra sårbare for nedstenging av tilbud. Idrett er den største fritidsaktiviteten for barn og unge i Lørenskog. Det er en viktig sosial arena, og spesielt viktig ved sosial nedstenging på de fleste andre områder i lokalsamfunnet. Kommunedirektøren anbefaler derfor å skjerme hverdagsaktiviteten i de lokale idrettslagene. Det anbefales likevel at idrettslagene innfører noen begrensninger for å redusere sosial kontakt og forebygge smitte: · Treninger kan gå som normalt, men alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses for å begrense nærkontakten med andre mennesker fra andre lag og kommuner. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. · Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes på det sterkeste. · Det oppfordres til å minimere bruken av garderober. · Det oppfordres til å minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten
 
Google Translate
select