Minneord Finn Hauger  Minneord Finn Hauger
Dato: 12.11.2015

En av lagets hedersmedlemmer Finn Hauger ble gravlagt 11.november.
Født  8/1-1924 Død 3/11-2015

Finn Hauger hadde en rekke tillitsverv i lagets begynnelse. Han var lagets første kasserer i 1953. Senere verv som formann, nestformann og sekretær. Et engasjement som varte fram til slutten av 60-tallet. Deretter var han ivrig i trekkhund miljøet men han stille alltid opp til dugnader i friidrettslaget når det var behov for hjelp.

Finn Hauger var første redaktør av Piggskoen da den kom ut i 1959. Den gangen kom avisa ut med 12 utgivelser i året. Så mange utgivelser har det ikke vært verken før eller siden. I 2002 ble han intervjuet av Piggskoen ved Odd Ivar Storløkken som kan leses lengre ned på siden.

I 2003 ble Finn Hauger utnevnt til hedersmedlem i Lørenskog Friidrettslag.

Vi lyser fred over Finn Haugers minne.

 

 
 

Dette intervjuet sto på trykk i piggskoen i 2002:

  
 
 
 
 
Google Translate
select