Oppsummering fra 60 års Jubileumet  Oppsummering fra 60 års Jubileumet
Dato: 07.12.2013

    LØRENSKOG FRIIDRETTSLAG.

60 års jubileum.

Friidrettslaget markerte 60-års jubileumet med en hyggelig tilstelning for medlemmer m/ledsagere på Kurland Grendehus lørdag 16.november. Det ble en trivelig og verdig markering av laget og dets virksomhet.

Formann Svein-Erik Hauger ønsket velkommen og kveldens toastmaster var Odd Ivar Storløkken.

En av lagets veteraner, Rolf Larsen, ga de frammøtte en innføring i bakgrunnen for lagets etablering i 1953 og beskrev de forholdene som preget lagsvirksomhet og idrettsarrangementer på 50-tallet.

Det kulturelle innslaget sto en duo med Roar Vangen, engang lovende spydkaster og medlem av laget, for. Vakker musikk og sang ga god stemning blant gjestene.

Det ble holdt minneord over de sentrale personene i lagets virksomhet som var gått bort i tiden etter 50-års jubileumet. Det var Tor Haaland, Finn Færø, Oddbjørn Wahl, Tore Storløs og Halvard Olafsen – deres innsats og betydning for laget fortalte Kjell Jahrsengene om i sin minnetale.

Morten Nordli hadde laget en kavalkade over lagets virksomhet i det siste 10-året – blant de viktigste begivenhetene var Romerike Friidrettsstadion på Lillestrøm og friplassen på Rolvsrud. Laget har mange aktive utøvere i aldersbestemte klasser, men kan også vise til NM-vinner i seniorklassen, samt mange gode resultater blant juniorene. Laget har i dag mer enn et ti-talls engasjerte trenere.

Laget har i den samme perioden vært et av de idrettslagene på Romerike som som har hatt flest arrangementer, så vel mosjonsløp, stafetter som banestevner.  

Lagets nestor Harald Aanerud ble intervjuet av NRK 1 i Sportsrevyen tidligere i høst, innslaget ble vist og Harald oppfordret alle festdeltakerne til å holde seg i form og mosjonere. Og så truet han med å følge opp hvordan oppfordringen var fulgt  - - ved neste 10-års jubileum.

De planlagte innslagene på jubileumstilstelningen ble avrundet med utnevnelse av to nye æresmedlemmer. Det var Gunnar Pedersen som ble hedret for sin store innsats som administrator og arrangør i laget over mange år og Per Dørre for sin utrettelige innsats i forbindelse med lagsavis, programmer, trykksaker, statistikk og arrangementer i nærmere to mannsaldre.

Deretter ble kvelden avrundet med litt dans, hyggelig mimring om gamle dager og gamle resultatlister.

(For de yngre og aktive ble jubileumet markert i forbindelse med en avslutningstilstelning i kantinen på A-Hus etter sommersesongen i år.)

Google Translate
select