Påmelding til Fjellhamarstafetten 2016  Påmelding til Fjellhamarstafetten 2016
Dato: 06.03.2016
For påmelding: 
Onsdag 20.april blir Fjellhamarstafetten arrangert for 70.gang. I arrangementet inngår også
Ungdomsstafetten. I anledning jubileet vil det utdeles en gavesjekk på kr.5000.- til det lag eller
forening som stiller med flest lag samlet i begge stafettene.
Start og mål er utenfor Mailand videregående skole. 
 
Påmelding og info på vår hjemmeside: www.lorenskogfil.no
Spørsmål kan rettes til e-post: lorenskog.friidrett@gmail.com
Eller mobil: 957 89 519 og 975 21 144
 
Startkontingent Fjellhamarstafetten: kr.1100,- pr. lag + inkl.lisens. (1300,- etter 15. april)
Startkontigent ungdomsstafetten: kr.550,- pr. lag + inkl.lisens
Startkontigent betales til konto; 1602.58.77229 innen 15. april. 
 
 
 
Google Translate
select