Rajah Sivaperuman med årets hederspris fra Lørenskog Idrettsråd  Rajah Sivaperuman med årets hederspris fra Lørenskog Idrettsråd
Dato: 10.09.2020
Vi kan gratulere  Rajah Sivaperuman med årets hederspris fra Lørenskog Idrettsråd.
 
 
Følgende står å lese på Lørenskog idrettsråd sine sider.
  
 
 Hedersprisen gikk til Rajah Sivaperuman fra Lørenskog friidrettslag og en spesiell idrettspris til trenerne i Danseklubben Studio1
 

Rajah fikk hedersprisen for mange års innsats både som trener, dommer og starter. Han har engasjert seg i å lage et attraktivt tilbud til barn og unge i Lørenskog og har deltatt på flere kurs for å skolere seg selv. Han har også vært pådriver for å rekruttere barn med innvandrerbakgrunn inn i idretten som utøvere og flere fortsetter også som trenere.

Trenerne i danseklubben Studio1 fikk en spesialpris for deres initiativ og engasjement under korona-pandemien der de etablerte alternative løsninger for dialog med og instruksjon av medlemmene med bruk av videobaserte løsninger når de ikke kunne samles fysisk. I tillegg fikk medlemmene mulighet til å snakke med hverandre gjennom den samme løsningen. Silje Nedgård tok i mot prisen på 10.000 kr på vegne av trenerteamet.

Vi gratulerer med prisene
 
 
 
Google Translate
select