Stans i organiserte treninger  Stans i organiserte treninger
Dato: 11.03.2020
Oslo kommune har i dag fastsatt forskrifter som all organisert idrett i Oslo bes forholde seg til. Idretten må bidra med sitt for å redusere spredning av Koronaviruset. Siden vi står ovenfor de samme utfordringene som i Oslo har vi ikke organiserte treninger i en periode framover.
 
 
 
  

Google Translate
select