STOPP for nye medlemmer i gruppene 9-14  STOPP for nye medlemmer i gruppene 9-14
Dato: 13.10.2014
Vi trenere beklager mye men vi har nå rett og slett ikke kapasitet å ta imot nye medlemmer i disse to gruppene. Dere som er interessert må beklageligvis vente - vi setter dere på en venteliste og håper at det ved årsskiftet vil bli nye muligheter.  Det er selvsagt gledelig at interessen for friidrett øker men vi må kunne tilby kvalitet i treningen - det går ikke om vi er for mange ungdommer/barn per trener. Av samme grunn må vi innføre mer tydelige regler for overflytting mellom gruppene. Spesielt må vi på grunn av belastning på 12-14 års gruppen beslutte at de som er over 15 ikke kan trene med 12-14 åringene. Vi må ha noe større fleksibilitet ved 11-12 års grensen for at her er der et mye større spenn i fysisk utvikling men i utgangspunktet må vi også her være mer konsekvente på oppflytting mellom gruppene.
 
 
Vi trenger flere trenere for å bedre situasjonen - om noen der ute - foreldre, andre pårørende kan tenke seg å involvere seg i dette så er dette en gyldne mulighet - klubben betaler kostnader ved trenerkurser.
 
Dere som får beskjed om at dere blir satt på venteliste: Vi håper at dere allikevel føler at dere er hjertelig velkomne men med noe ventetid - vi ønsker ikke annet enn å tilby også dere og deres barn en god friidrettsopplevelse og flott trening av god kvalitet.
 
 
Google Translate
select