Treningsleier Vinterferien uke 8  Treningsleier Vinterferien uke 8
Dato: 07.01.2014
 

Klubben planlegger som vanlig en treningssamling i varmere strøk i vinterferien.

Alle født i 1998 og tidligere kan delta, forutsatt at vi får med nok voksne som kan ha oppfølgingsansvaret på turen.

En forutsetning for å være med på treningsleiren er god treningsvilje. Det er også viktig at utøvere som skal være med trener jevnlig og flere ganger i uken fram til avreise slik at de tåler belastningen ved å trene en-to ganger om dagen på treningsleiren. Utøverne som skal være med, må ha som mål å konkurrere aktivt i 2014.Ta kontakt med en av trenerne for å få mer informasjon.

Påmelding snarest
 
Google Translate
select