Tyrvinglekene inne 8-9 feb Påmeldte/Transport  Tyrvinglekene inne 8-9 feb Påmeldte/Transport
Dato: 27.01.2014
 
Påmeldte:
 
Narthana Sockanathan J-15 Lørd 8.feb, 60 m
Frid Liland J-13 Lørd 8.feb, 60 m, 600 m, hø
Patrick Johannesen G-14 Sønd 9. feb, 60 m, 600 m, lengde
Jenny Svenning J-14 Sønd 9. feb, 200 m, kule, lengde
Utha Rasanayagam J-14 Sønd 9. feb, 200 m, kule, lengde
Mats Tokstad G-14 Sønd 9. feb, 60 m, 600 m, Lørd 8. feb, 200 m
Anine Austad J-13 Lørd 8.feb, 60 m, 600 m, høyde
Ingrid Ragnarsøn J-16 Sønd 9. feb, 800 m
Øistein Røkke G-13 Lørd 8. feb kule
 
 
Ansvarlig fra klubben:
Lørdag: Torgeir Austad Torgeir.Austad@dnbeiendom.no
Søndag: Christofer Lundqvist christ-l@optonet.no
(send mail om du vil sitte på!)
 
Stevneinvitasjon inklusive øvelser og oppdeling på de to dagene her
Mer info med blant annet deltagere per øvelse på Tyrvings hjemmeside www.tyrving.no
For sen påmelding kontakt Christofer via mail: christ-l@optonet.no
 
 
Google Translate
select