Vedr 8.løp Årnes Vinterkarusellen 11.februar. Utsettelse.  Vedr 8.løp Årnes Vinterkarusellen 11.februar. Utsettelse.
Dato: 08.02.2021

Det er fortsatt fokus på at folk skal holde seg mest mulig hjemme, være sammen med så få mennesker som mulig og unngå situasjoner der smitten kan spres. 

Dette medfører at: «Det frarådes at man ikke reiser mellom kommuner til trening, kamper, konkurranser, samlinger eller lignende. Selv om smitterisikoen er mindre utendørs, handler det nå om å få ned antall nærkontakter og særlig der det er deltakere fra kommuner med stort smittepress.»

Det oppfordres til at arrangementer som samler deltagere fra flere kommuner utsettes, og hvis det arrangeres så er det forbeholdt deltagere fra egen kommune.

Siden tilrådningen fortsatt er såpass klar så utsetter vi løpet til senere.

Vi kommer tilbake med ny dato senere. Ny dato blir nok i april

Mvh

Arrangement komitéen

 

Google Translate
select