Vinterkarusellens 7.løp. 30.Januar er utsatt.  Vinterkarusellens 7.løp. 30.Januar er utsatt.
Dato: 23.01.2021

Vedr 7.løp Haga Vinterkarusellen 30.januar. Utsettelse.

 

Det er igjen et større fokus på at folk skal holde seg mest mulig hjemme, være sammen med så få mennesker som mulig og unngå situasjoner der smitten kan spres. 

Dette medfører at: «Det er anbefalt for idrettslag å stanse all breddeidrett for voksne også utendørs, og fraråder at man reiser mellom kommuner til trening, kamper, konkurranser, samlinger eller lignende. Selv om smitterisikoen er mindre utendørs, handler det nå om å få ned antall nærkontakter og særlig der det er deltakere fra kommuner med stort smittepress.»

Siden tilrådningen er såpass klar så utsetter vi løpet til senere.

Vi kommer tilbake med ny dato senere. Ny dato blir nok mars/april

Google Translate
select