Kurssesongen 2023

Aktiviteten i idrettslagene er godt i gang. Det strømmer på med påmeldinger til kursene våre. Vil du eller noen du kjenner være med? 

  
Tilrettelagt aktivitetskurs  
Søndag 5. februar, Frogner  
Drømmer du om mestring og idrettsglede for barn og unge som trenger litt ekstra tilrettelegging? 

Idémyldring barneidrett 
Torsdag 9. februar, Snarøya 
Trenger du påfyll rundt organisering og gjennomføring av ulike lekaktiviteter for barn i alderen 4-12 år? 
 
Ny i rollen som barneidrettsansvarlig? 
Mandag 27. februar, digitalt 
Onsdag 10. mai, digitalt  
Onsdag 1. november, digitalt 

Er du ny barneidrettsansvarlig eller er du leder/tillitsvalgt som bør kjenne til barneidrettsansvarliges rolle og ansvar?  

I tillegg har noen idrettslag bestilt kurset Barneidrettstreneren. Andre er velkomne til å melde seg på disse kursene.  
Barneidrettstreneren, 26., 28., 30. januar, Fredrikstad 
Barneidrettstreneren, 28. – 29. januar, Frogner IL 
   
Viken idrettskrets har en rekke kurs som idrettslaget enten kan bestille hjem til seg eller kan melde inn ønske om at settes opp. Kurstilbudene med all info om innhold m.m. finner du her!