Barn 12-16 år

Vi har hovedtrening for gruppene 9-11 og 12-16 år på mandager

Mandag 17:30.20:00 Generell trening/Hovedtrening (Ansvarlige: Rajah, Arabi og Linnea)

  • Vintertid: Lørenskog hallen, og fjellhamerhallen (etter høstferien til påskeferien)
  • Sommertid: Romerike Friidrettsstadion Lillestrøm (mellom påskeferien og høstferien)

Onsdag 17:30-19:30 Teknisk fokusert trening – krever minst deltagelse i friidrett 2 ganger per uke (Christofer, Linnea og Rajah)

  • Vintertid: Neshallen (etter høstferien til påskeferien)
  • Sommertid: Romerike Friidrettsstadion Lillestrøm (mellom påskeferien og høstferien)

Torsdag 17:30-19:00 Kondisjonstrening – krever minst deltagelse i friidrett 2 ganger per uke (Rajah), Strandvegen 54, Rælingen

Lørdag 13:00 – 15:00 Styrketrening Lørenskog hallen. Trener: Arabi fra SATS

Kontaktpersoner:

Rajah Sivaperuman
Tlf: 99707984
E-mail: sivape@online.no

Christofer Lundqvist
Tlf: 47278881
E-mail: clundqvi@online.no

Linnea Mariann Wanne Hoff
Tlf: 47339406
E-mail: linneawhoff@gmail.com

Styrketrening er bra for kroppen. Ikke bare blir du sterkere, det kan være med på å forebygge skader, gjøre at du presterer bedre i idretten din, og bidra til bedre helse. Det kan også gjøre musklene større, og skjelettet sterkere.

Styrketrening og skader?
Skadene som kommer av styrketrening skjer som regel på grunn av at man har dårlig teknikk, ikke har fått god instruksjon eller blir fulgt opp av trenere, eller for høy treningsmengde.

Før trodde man at å trene med for tunge vekter kunne hemme veksten, men det er ingen forskning som har kunnet bekrefte at dette stemmer. Men de delene av knoklene som gjør at skjelettet vokser (vekstsoner), er myke helt frem til vi er ferdig utvokst, og der kan det skje skader som kan påvirke utviklingen av knoklene negativt. Det er særlig ved overdreven styrketrening, svært tunge vekter og feil teknikk at slike skader kan oppstå. Det kan også skje skader på muskler og sener, på samme måte som hos voksne.

For å unngå skader, er det altså veldig viktig at du får instruksjon i øvelser av en som har god kunnskap om styrketrening for ungdom. Slik kan du blir helt trygg på teknikken. Instruktøren bør også sette opp et program og følge deg opp med videre veiledning. Det er viktig å ikke øke treningsmengden og motstanden for raskt, men gjøre dette gradvis, og la kroppen bli vant til de nye belastingene.

Hvordan bør jeg trene da?
Du bør alltid få instruksjon i øvelser av en som kan det. Det kan være en trener, fysioterapeut, personlig trener, eller noen andre du kjenner som har god kunnskap om trening. Denne personen bør følge deg opp sånn at dere begge er trygge på at du utfører øvelsene riktig. Dette er særlig viktig når du trener med vekter.

Hva skjer med musklene i puberteten?
I løpet av oppveksten får du gradvis større muskler på samme måte som resten av kroppen vokser. Gutter og jenter er omtrent like sterke frem til puberteten, og det er ikke så stor forskjell på hvor store muskler man har. Men i puberteten vokser musklene til gutter mye, blant annet på grunn av at produksjonen av kjønnshormonet testosteron skyter fart.

Særlig øker muskelmassen hos guttene mye i overkroppen sammenlignet med hos jenter, som er med på å gjøre at kroppsformen blir mer ulik hos jenter og gutter.

Hos jenter er det omvendt. Da er det kjønnshormonet østrogen som produseres, og som gjør at kroppen forandrer seg mye, og gjør seg klar til å kunne få barn. Jenter får faktisk mer kroppsfett sammenlignet med muskelmasse. Og mens guttene ofte blir mye sterkere og får bedre kondisjon i løpet av puberteten, kan jenter oppleve at de kommer i litt dårligere form, eller at fremgangen på prestasjoner stopper litt opp.

Under puberteten kan jenter også ha lavere tåleevne for treningsbelastning, og dermed være utsatt for flere skader. Dette kan være frustrerende, men det er helt normalt og naturlig.

Oppsummering
Musklene vokser ikke på samme måte før puberteten som etter, og anbefalingene for hvordan man bør trene er ulike avhengig av alder.
Man bør ikke trene med tunge vekter før knoklene er ferdig utvokst (16-20 års alder).
Uansett alder det det viktig med fokus på riktig teknikk for å unngå skader.
Velg øvelser hvor du bruker store deler av kroppen.
Få instruksjon og oppfølging av noen som har kunnskap om styrketrening.