Medlemskap

Som medlem i Lørenskog Friidrettslag får du gode avtalepriser på tur- og treningsklær fra Brynje of Norway. Rabatten gjelder på www.brynje.no og i Brynjes butikker i Oslo og Larvik. Kontakt klubben hvis du er interessert.

Medlemskontingenter, treningsavgifter og kjøregodtgjørelser i Lørenskog FIL for 2024

Medlemskontingent kr.750.-
Familiemedlemskontingent kr. 1500.-, eks. treningsavgifter.
Støttemedlem kr.300.-

Treningasavgifter
Til og med 12år kr.1000,-
Fra og med 13år kr.2000,-

Sprintprosjektet, egenandel kr.5000,-.

Familiemedlemskontingent innbefatter foreldre m/barn inntil fylte 22år og som har samme bostedsadresse, ingen begrensning i antall familiemedlemmer. For ungdom under utdanning og som bor hjemme gjelder ordningen inntil det år man fyller 25år.

Hedersmedlem, ingen kontingent.

Som aktive regnes de som trener i grupper ledet av trenere.

Foreldre som tar på seg styreverv eller treneroppgaver slipper å betale treningsavgift for sine barn.

Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser.

Trykk her for innmeldingsskjema.