Medlemskap

Medlemskontingenter, treningsavgifter og kjøregodtgjørelser i Lørenskog FIL for 2022

Medlemskontingent kr.550.-
Familiemedlemskontingent kr. 1100.-, eks. treningsavgifter.
Støttemedlem kr.200.-

Familiemedlemskontingent innbefatter foreldre m/barn inntil fylte 22år og som har samme bostedsadresse, ingen begrensning i antall familiemedlemmer. For ungdom under utdanning og som bor hjemme gjelder ordningen inntil det år man fyller 25år.

Hedersmedlem, ingen kontingent.

Treningsavgifter:

  • Aktive over 13 år: kr.1000.-
  • Aktive under 13 år: kr.500.-

Som aktive regnes de som trener i grupper ledet av trenere.

Foreldre som tar på seg styreverv eller treneroppgaver slipper å betale treningsavgift for sine barn.

Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser.

Trykk her for innmeldingsskjema.