The Lions Athletics

The Lions Athletics (sprintprosjektet) har blitt populært og vi ser derfor behovet for å opprette en rekruttgruppe for å redusere belastningen på trener teamet, og spesielt Jays.

Denne gruppen opprettes også for at hver enkelt utøver i hovedgruppen skal få den beste oppfølgingen, samt at vi skal kunne ta inn nye utøvere av høy kvalitet (lik eller høyere en dagens medlemmer. Junior og senior).

Hallvard og Espen har sagt seg villig til å være trenere for denne gruppen. Det er vi veldig glad for.

For å ivareta det sosiale og vennskapet i gruppen (som er veldig viktig) vil følgende gjelde:

  • Alle varmer opp sammen (her har utøverne også et ansvar).
  • Når man begynner med drills skilles gruppene (kort/lang sprint, mellomdistanse og rekrutt).
  • Hoved økten vil nok oftest være forskjellig og tilpasset behov og nivå, samt ihht plass i for eks Nes Arena.

Utøverne vil få 1 trening i uken med Jays. Dette blir på tirsdager i innendørssesongen, så får vi se hvordan ting blir når vi trekker ut. Sikkert er det at denne treningen vil foregå på Lillestrøm da majoriteten av dagens gruppe tilhører området.

Utover dette tilbys rekruttgruppen 2-3 fellestreninger, samt 1-2 egentreninger.

Rekrutt utøvere kan bli tatt opp i hovedgruppen på enkelt økter, eller på permanent basis.

Utøvere i hovedgruppen kan settes ned i rekruttgruppen på enkelte økter ved behov.

Reiser på mesterskap og treningsleire vil selvsagt foregå samlet som en enhet.

Gruppen er nå strukturert på følgende måte:

  • Hovedtrener kortsprint (100-200): Jays Ndure
  • Hovedtrener langsprint (200-400): Karl Henrik Felde
  • Hovedtrener mellomdistanse (800-1500): Wiggo Bowitz
  • Hovedtrenere rekrutt: Espen Hope og Hallvard Førsund

Det er fokus på å synkronisere øktene mellom gruppene slik at man alltid skal være på samme sted, men også at man kan samarbeide på tvers av gruppene på noen økter.

Hilsen trener teamet

Jays, Kalle, Wiggo, Espen & Hallvard